Termeni şi condiţii

© Textele şi imaginile de pe acest site sunt proprietatea autoarei şi nu pot fi folosite, reproduse integral sau parţial, redistribuite sau modificate fără permisiunea acesteia! Dacă îmi dau acordul, este necesar să fie citată sursa cu link şi numele meu.

The poems, text and images on this site are owner's property. You may not upload, reproduce, publish, modify or edit my works without my permission! If I give you my permission, you have to give credits to the author: a link and my name.

Linkuri de întoarcere către această postare